09.12.2009 00:00:00

Нови ученически бисери

Малко, ама от сърце (като перла):
§ Наоколо беше тихо, като че всички бяха измрели...Каква красота!

Малък бисер в мидата§ В стаята гръмко тиктакаше слънчевият часовник.

§ Неговите очи с нежност се гледаха едно друго.

§ Стихотворението е написано в рима, което нерядко се наблюдава при поетите.

§ Генерал Вазов бил истински мъж и спял с обикновените войници.

§ Плътността на населението в Австралия е 4 квадратни човека на един метър.

§ Първите любовни успехи на Павел били лоши – оженил се.

§ Изведнъж въстаникът се сетил, че в джоба си има кремъклийка.

§ Тениската на моряка беше разкопчана догоре.

§ Поетите на XIX век били леконравни: тях често ги убивали на дуел. 

§ От него не чу друга ласкава дума, освен глупачка.

§ Кълвачът сяда и почва да гризе дървото.

§ В клетката е пернатият ми приятел – хамстера.

§ По площада, марширувайки, минаха танкове.

§ Тръшнах се да спя и ме нападна мисъл.

§ Селянинът бил заможен: имал свиня и жена.

§ Кравата е голямо животно с четири крака по ъглите.

§ Художникът бил поразен от позата на нейното лице.

§ Кучето си тръгна, въртейки с благодарност опашка. Няма много хора, които могат да го направят!