Language: English or Bulgarian
Add new View random

This is my personal home page. I'll collect things I like here.


g

Showing posts from %1 to %2 of %3

Fisrt Previous 1 2 Next Last (2)
Post from: valqk | Post type: Spiritual
21.02.2011 00:00:00

Житен режим

Житен режим на Петър Дънов
LuAn:

Житен режим

Провежда се през месец февруари, 2-3 дни след пълнолуние. (Може и да започне в края на януари, ако са изпълнени необходимите условия, свързани с фазата на луната). През този период от годината природата още "спи" и праната е в по-ограничено количество отколкото от 22 март до 22 септември. Чрез житния режим вие можете да се пречистите духовно и физически, да се подготвите за пълноценното й приемане и използване. Най-добре е, когато имате възможност, да започнете в сряда, за да може захранването (отпостването) след режима (поста) да започне в петък.ПОДГОТОВКА

Разделете един кг. жито (пшеница) на 10 равни части. Разделете зе всеки ден по 100 гр. жито (то съдържа всички елементи, необходими за поддържането на живота), три ябълки (за сърцето), девет ореха (за мозъка), шест-осем чаши преварена вода (изворна, но не минерална).още.......More

Post from: valqk | Post type: Spiritual
17.03.2009 00:00:00

Candle Colors

White

 • The Goddess
 • Higher Self
 • Purity
 • Peace
 • Virginity
 • (substitutes any other color)

Black

 • Binding
 • Shapeshifting
 • Protection
 • Repels Negativity

Brown

 • Special Favors
 • To Influence Friendships

Silver

 • The Goddess
 • Astral energy
 • Female energy
 • Telepathy
 • Clairvoyance
 • Intuition
 • Dreams

...More

Post from: Richard Bach | Post type: Spiritual
17.03.2009 00:00:00

From The Messiah's Handbook in "Ilussions" by Richard Bach!

A great book!

A great writer!

Learning is finding out what you already know.

Doing is demonstrating that you know it.

Teaching is reminding others that they know just as well as you.

You are all learners, doers, teachers.

Your only obligation in any lifetime is to be true to yourself.

Being true to anyone else or anything else is not only impossible, but the mark of a false messiah.

The simplest questions are the most profound.

Where were you born?

Where is your home?

Where are you going?

What are you doing?

Think about these once in awhile, and watch your answers change.

...More

Post from: valqk | Post type: Spiritual
09.07.2008 00:00:00

Паулу Куелю - Петата планина

Господ се усмихна от небето. Точно това искаше Той -всеки сам да поеме отговорността за собствения си живот. В края на краищата бе дал на чедата си най-хубавия от всички дарове: способността да избират и да решават как да постъпват.
Само мъжете и жените със свещен огън в сърцата дръзваха да се опълчат срещу Него. И само те знаеха обратния път към Неговата обич, защото накрая винаги разбираха, че нещастието не е наказание, а предизвикателство.

Post from: valqk | Post type: Spiritual
09.07.2008 00:00:00

Паулу Куелю

Ако можеш да мечтаеш за нещо, можеш и да го направиш! Помнете, че всичко започна от една мишка...

Post from: valqk | Post type: Spiritual
09.07.2008 00:00:00

Паулу Куелю - Петата планина

Има три неща, които възрастните могат да научат от децата: да бъдат радостни без повод, винаги да са заети с нещо и да се стремят с всички сили към това, което желаят.

Post from: valqk | Post type: Spiritual
09.07.2008 00:00:00

Паулу Куелю - Петата планина

Много време ми бе необходимо, за да разбера, че не е точно така. Има неща, които се случват в живота ни, за да ни върнат към истинския път на нашата Лична легенда. Други изникват, за да можем да приложим всичко онова, което вече знаем, а трети се появяват, за да ни учат.

Post from: valqk | Post type: Spiritual
09.07.2008 00:00:00

Паулу Куелю - Петата планина

Бележка на автора
В книгата ми „Алхимикът" главната теза се съдържа в следните думи, които цар Мелхиседек отправя към пастира Сантяго: „Когато силно искаш нещо, цялата Вселена ти'съдейства, за да постигнеш желанието си."
Безрезервно вярвам в това. Но докато следваме собствената си съдба, ние преминаваме през различни етапи, които изобщо не сме в състояние да разберем. Те винаги имат за цел да ни върнат отново към пътя на нашата Лична легенда, или по-точно да ни накарат да научим уроците, необходими, за да извървим собствената си съдба.

Post from: valqk | Post type: Spiritual
09.07.2008 00:00:00

Паулу Куелю - Петата планина

Бог е всемогъщ - отвърна Илия. - Той може всичко и всичко му е позволено, защото в противен случай щеше да съществува някой още по-силен и по-могъщ от Него, който да му забранява някои неща. И тогава аз бих предпочел да почитам и да се кланям на този, който е по-могъщ.
Изчака няколко мига, за да може момчето да разбере смисъла на неговите думи. След това продължи:
- Ала точно заради безграничната си власт Той е избрал да върши само Добро, Ако стигнем до края на нашата история, ще видим, че доста често Доброто е скрито зад Злото, но продължава да бъде Добро и да е част от Неговите намерения за бъдещето на човечеството.

Showing posts from %1 to %2 of %3

Fisrt Previous 1 2 Next Last (2)