Language: English or Bulgarian
Add new View random
Search user: valqk (clear)


This is my personal home page. I'll collect things I like here.


g

Showing posts from %1 to %2 of %3

Fisrt Previous 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Next Last (20)
Post from: valqk | Post type: Thoughts
16.03.2009 00:00:00

remember only this:

the kiss may not be the truth,
but it is what we wish that it would be truth

Enya - Exile

Post from: valqk | Post type: Thoughts
16.03.2009 00:00:00

Всички жизнени функции се обуславят от енергия, която вибрира на съответни нива в човешкия организъм и е фокусирана в чакри, средоточия на неговата сила, разположени на различни места в тялото.

Post from: valqk | Post type: Thoughts
16.03.2009 00:00:00

„Онзи, който иска да постигне знания, всеки ден трупа, онзи който иска да постигне Дао (Пътя), всеки ден губи излишното"даоска мъдрост

Post from: valqk | Post type: Thoughts
16.03.2009 00:00:00

Великият Владетел на Йогините МИЛАРЕПА е казал:

Великият Владетел на Йогините МИЛАРЕПА е казал: "Когато умът се остави в изначалното, неподвижно състояние, Знанието се пробужда. Когато това състояние се запази, сравнимо по своето спокойствие с течението на спокойна река, Знанието е постигнато в неговата пълнота. Напълно се откажи от всякакво насочване и оформяне на мислите. Винаги запазвай спокойствие на съзнанието, о, Йогин!" Великият САХАРА е обобщил есенсцията на ученията, отнасящи се до този двойствен процес, който е придружаван от медитация, в следните строфи: "Когато е ограничен или нерелаксиран, умът се опитва да странства във всяка една от десетте посоки. Когато е свободен, той остава устойчив и неподвижен. Аз стигнах до разбирането, че той е упорито нещо, подобно на камила."

Post from: valqk | Post type: Thoughts
16.03.2009 00:00:00

Учителят Бениса Дуно:

Любовта е лост на всичко. Тя изглежда малка, но всъщност е най-великата Сила. Когато работиш с Любов, Божественото в теб се проявява и ти можеш да направиш всичко. Божествената Любов може да подобри здравето, да просвети ума, да разшири сърцето, да даде подтик на духа. Защо страдате? Защото нямате Божествена мисъл. Когато я приемете, всички мъчнотии ще се разрешат. Мисли:„Искам да стана добър, искам да бъда учен и пр." Мисли за това и то ще стане. Ако дойде отрицателна мисъл, например: „Ти ще заболееш", веднага я изгони и мисли: "Ще бъда здрав!" ^ Отрицателните мисли са бомби, които кога да е ще избухнатКато знаете колко сила има в мисълта, пазете в себе си Божествени мисли.Петър ДъновPost from: valqk | Post type: Thoughts
16.03.2009 00:00:00

Учителят Бениса Дуно:

Мъдреците казват, че три източника имат влеченията на човека: душата , разума и тялото. Влечението на душата поражда приятелството. Влечението на ума поражда уважението. Влечението на тялото поражда желанието. Съединаванито на трите влечения ражда любовта.

Post from: valqk | Post type: Thoughts
16.03.2009 00:00:00

Учителят Бениса Дуно:

Както, когато се топят снеговете на планинския връх, водите слизат надолу и всичко в долината цъфти и дава плод, така, като мислите за Бога, Божествените сили влизат във вас и вие получавате Светлина в ума и топлина в сърцето. Тогава всичките ви дарби и способности се развиват правилно и всички недъзи могат да се изправят. Следвайте Божствените закони: Постъпвай другите така, както постъпваш спрямо себе си; Радвай се на постиженията на другите, тогава и ти ще имаш постижения: Виждай в човека само доброто, положителното и той ше стане добър към теб.Петър Дънов

Post from: valqk | Post type: Thoughts
16.03.2009 00:00:00

Учителят Бениса Дуно:

Истински брак

Влюбените са една душа в две тела.
Само сладостноя миг венчава сърцата,
не църквата.
Мигът е гласът на безмълвието,
Божествен подарък.
Д-р Чаушев

Затова, като човешка измишльотина , целяща осигуровка на частната собственост и като продукт на деспотична зависимост, юридическият брак е осъден да отмре както всяка временна правна институция. Привличането на душите обаче, като резултат от Програмата на Твореца, повеляваща необходимост от интимен партньор и наричана любов, ще остане завинаги.

...More

Post from: valqk | Post type: Thoughts
16.03.2009 00:00:00

Учителят Бениса Дуно:

Няма значение какво ще успеете да направите в този живот, важно е да се стремите и да правите стъпки нагоре. Вложените усилия непременно ще дадат своя резултат, може и в друго време и място. Личността не е всичко. Тя е само временна дреха на индивидуалността, която е космична.

При истинската любов човек не се влияе от негативностите на своя партньор. Когато обичаме истнски някой друг, ние му осигуряваме свободата да изявява своите душевни качества. Това е верно дори и тогава когато, те не ни харесват. Като храним по този начин душата на другия с любов и преданост, душевните сили стават по-силни, отколкото тези на ума. Повечето хора очакват изявата на тези душевни качества от по-низшата част на нашето естество, която е подсъзнателна и емоционална, вместо от по-висшата – съзнателна и свръхсъзнателна.

...More

Showing posts from %1 to %2 of %3

Fisrt Previous 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Next Last (20)