16.03.2009 00:00:00

Великият Владетел на Йогините МИЛАРЕПА е казал:

Великият Владетел на Йогините МИЛАРЕПА е казал: "Когато умът се остави в изначалното, неподвижно състояние, Знанието се пробужда. Когато това състояние се запази, сравнимо по своето спокойствие с течението на спокойна река, Знанието е постигнато в неговата пълнота. Напълно се откажи от всякакво насочване и оформяне на мислите. Винаги запазвай спокойствие на съзнанието, о, Йогин!" Великият САХАРА е обобщил есенсцията на ученията, отнасящи се до този двойствен процес, който е придружаван от медитация, в следните строфи: "Когато е ограничен или нерелаксиран, умът се опитва да странства във всяка една от десетте посоки. Когато е свободен, той остава устойчив и неподвижен. Аз стигнах до разбирането, че той е упорито нещо, подобно на камила."