09.07.2008 00:00:00

Паулу Куелю - Петата планина

Има три неща, които възрастните могат да научат от децата: да бъдат радостни без повод, винаги да са заети с нещо и да се стремят с всички сили към това, което желаят.