07.03.2009 00:00:00

Въпрос в тест по физика:

"Опишете вселената в рамките на 200 думи и дайте три примера!"