14.10.2009 00:00:00

Маймунски уравнения

Уравнение 1Човек = яде + спи + работи + забавлява се

Маймуна = яде + спи

Следователно:

Човек = Маймуна + работи + забавлява се

Следователно:

Човек - забавления = Маймуна + работи

Извод 1: човек, който не се забавлява е подобен на маймуна, която работи.Уравнение 2Човек= яде + спи + изкарва пари

Маймуна = яде + спи

Следователно:

Човек = Маймуна + изкарва пари

Следователно:

Човек - изкарва пари = Маймуна

Извод 2: Човек, който не изкарва пари е подобен на маймуна.Уравнение 3Жена = яде + спи + харчи пари

Маймуна = яде + спи

Следователно:

Жена = Маймуна + харчи пари

Следователно:

Жена - харчи пари = Маймуна

Извод3: Жена, която не харчи пари е подобна на маймуна.ЗаключениеОт уравнение 2 и 3 следва:

Мъж, който не изкарва пари = Жена, която не харчи пари

Т.Е. Мъжът изкарва пари, за да не стане Жената Маймуна

(Аксиома No.1)

И Жените харчат пари, за да не станат Мъжете Маймуни (Аксиома No.2)

И какво получаваме от това:

Мъж + Жена = Маймуна + изкарва пари + Маймуна + харчи пари

Следователно, изхождайки от Аксиома No.1 и Аксиома No.2, може да се заключи че:

Мъж + Жена = 2 Маймуни, които живеят щастливо заедно!