07.03.2009 00:00:00

Физиците се шегуват

Как работи теоретикът

Дайте на физика-теоретик задача да разгледа въпроса за устойчивостта на маса с N крака - той веднага ще реши граничните случаи за маса с един крак и за маса с безброй много крака. И после може цял живот да се занимава със случая на крайно N, различно от единица...