16.03.2009 00:00:00

Учителят Бениса Дуно:

Мъдреците казват, че три източника имат влеченията на човека: душата , разума и тялото. Влечението на душата поражда приятелството. Влечението на ума поражда уважението. Влечението на тялото поражда желанието. Съединаванито на трите влечения ражда любовта.